Isabel Sifre

Isabel Cifre

(ciutat de Mallorca, 1467 — ciutat de Mallorca, 1542)

Fundadora, juntament amb el canonge lul·lista Gregori Genovard, del Col·legi de la Criança (1518) de la ciutat de Mallorca, amb la finalitat d’acollir donzelles indigents i al qual dedicà tota la seva vida.

Li fou iniciat el procés de beatificació.