Iznalloz

Municipi de la província de Granada, Andalusia, situat a la serra Arana i drenat pel riu Cubillas.

L’economia es basa en l’agricultura (cereals, llegums, oliveres i vinya) i ramaderia (bestiar boví, porcí i de llana). Hi ha indústries alimentàries. L’església parroquial del nucli del terme fou ideada per Diego Siloe i es contruí entre 1566 i 1574 sota la direcció de Juan de Maeda.