Jacme d'Agramont

Jaume d’Agramunt
(Lleida, Segrià, ? — Lleida, Segrià, 1348/49)

Metge i mestre de l’Estudi General de Lleida (1345).

El 23 d’abril de 1348, davant els estralls provocats arreu per la pesta negra, dirigí als paers de Lleida una epístola amb el títol Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats, considerat com el primer text mèdic originalment escrit en català, en el qual ofereix una detallada explicació de la malaltia basant-se en pressupòsits de la filosofia natural i amb una forta complexitat astrològica, censurava per la manca de providències higièniques i indicava els mitjans per a preservar-se’n. L’any següent, Agramunt fou una de les primeres víctimes quan la pesta assolà Lleida.