Jacob Jordaens

(Anvers, 19 de maig de 1593 — Anvers, 18 d’octubre de 1678)

Pintor flamenc, deixeble d’Adam van Noort.

La influència de Rubens —hom dubta que fos el seu mestre— es fa palesa en les seves composicions, on el color, d’una gran força cromàtica, i el moviment i la interrelació dels personatges, típicament barrocs, són els trets estilístics més importants. La seva producció es divideix temàticament en produccions religioses, mitològiques i de gènere. L’atenta observació dels fets populars i la plasmació plena de vitalitat i de sensualitat entronquen la seva obra dins la tradició flamenca de plasmació de la realitat del poble. Hom destaca dins aquesta línia temàtica la popular composició El rei beu (Musée du Louvre).