Jakob Wimpheling

Wimpfeling, Wympfeling

(Schlettstadt, Alsàcia, 1450 — Schlettstadt, Alsàcia, 1528)

Teòleg i humanista alsacià.

Ensenyà retòrica i poètica a Heidelberg, i d’antuvi fou partidari de la reforma luterana, bé que aviat li negà el suport. Entre les seves obres cal esmentar Isidoneus, Wegweiser für die deutsche Jugend (‘Guia per a la joventut alemanya’, 1497), Adolescentia (1500) i Epitome rerum germanicarum usque ad nostra tempora (1505).