James Hadley Chase

(Londres, 1906 — Vevey, 1985)

Pseudònim de l’escriptor anglès René Brabanzon Raymond.

La publicació, el 1939, de No Orchids for Miss Blandish el consagrà com un dels autors de més èxit de la novel·la negra nord-americana, de la qual, juntament amb R.Chandler i D.Hammet, és un dels autors més destacats. Tot i que sempre residí a Europa, les seves novel·les se situen en ambients marginals dels EUA. Altres obres seves són Lady, Here's your Wreath (1940), The World in my Pocket (1959).