James Mc Gill Buchanan

(Murfreesboro, Tennesee, 3 d’octubre de 1919 — Blacksburg, Virginia, 9 de gener de 2013)

Economista nord-americà.

Després de graduar-se a la Universitat de Tennessee (1941), fou mobilitzat durant la Segona Guerra Mundial, i el 1948 obtingué el doctorat en ciències econòmiques per la Universitat de Chicago, on formà part de l'escola d'economistes conservadors que hi sorgí.

Professor a la Universitat de Florida (1951-55), després d'una estada a Itàlia, el 1957 s'incorporà a la Universitat de Virgínia, on aquest any creà el Centre universitari d'estudis d'economia política i filosofia social Thomas Jefferson, que dirigí fins el 1969. Aquest any creà el Center of the Study of Public Choice, amb el suport d'organitzacions conservadores.

Els seus estudis, centrats en el camp de l'economia pública, es concretaren en nombroses publicacions entre les quals cal destacar The Calculus of Context (1962) en col·laboració amb Gordon Tullock. Propugnà una política econòmica de control estricte de la despesa pública i del dèficit, defensa de la iniciativa privada i contrària a l'intervencionisme governamental, que a grans trets aplicà el president Ronald Reagan durant el seu mandat. El 1986 li fou atorgat el premi Nobel d'economia.