Janet Frame

(Dunedin, Nova Zelanda, 1924 — Dunedin, Nova Zelanda, 29 de gener de 2004)

Nom amb què és coneguda l’escriptora neozelandesa Janet Patherson Frame Clutha.

La seva obra és una exploració dels sentiments d’angoixa i d’estranyesa de personatges marginats a causa de trastorns psicològics. En destaca el volum de narracions The Lagoon (1951), les novel·les Scented Gardens for the Blind (1964), Intensive Care (1970) i The Carpatians (1988), i la trilogia autobiogràfica formada per To The Island (1982), An Angel at my Table (1984) i The Envoy from Mirror City (1985).