Jàson

Ιάσων (el)

Heroi tessali, promotor de l’expedició dels argonautes .

Obligat més tard a abandonar la Còlquida amb la seva esposa Medea, la repudià, enamorat de Creusa. Medea l’obligà a suïcidar-se, bé que altres versions sostenen que ambdós esposos visqueren feliçment.