Jaume III d’Escòcia

(?, 0maig de 1452 — Sauchieburn, Stirling, 11 de juny de 1488)

Rei d’Escòcia (1460-88), fill de JaumeII.

La seva mare prengué la regència, i en morir aquesta (1463), la prengueren els Boyd. Les tendències pacifistes de la seva política l’enemistaren amb una part de la noblesa, de la qual es féu capdavanter el seu fill Jaume IV. Vençut a Sauchieburn, fou assassinat per un soldat.