Jaume Marc

Jacme March
(?, 1335? — ?, 1410)

Eimeric de Conit retent homenatge a Jaume Marc, segons una il·lustració del Llibre de la Baronia

© Fototeca.cat

Poeta, senyor d’Eramprunyà.

Era fill de Jaume Marc i germà de Pere. Intervingué en diverses accions militars, entre elles el setge de Morvedre (1365), ja adobat a cavaller, i li foren encomanades missions diplomàtiques a Navarra i a Mallorca. El 1393 fou nomenat mantenidor dels primers jocs florals per Joan I, càrrec que tornà a ocupar el 1399.

La seva obra literària comprèn tres poemes al·legòrics, sis poesies breus i un diccionari de rims. Els poemes llargs, escrits en versos apariats, són el Debat entre Honor e Delit, escrit al setge de Morvedre, de sentit cavalleresc, La joiosa garda, del 1371, amb la seva simbòlica Ciutat d’Amor, i Lo rauser de vida gaia, en la línia del Roman de la rose. El Llibre de concordances o diccionari de rims, compost el 1371, té una gran importància per al coneixement de la poètica i el lèxic catalans, i sembla segur que se'n serviren alguns poetes de l’època.