Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal

(Dijon, 1572 — Molins, 1641)

Religiosa francesa.

Es casà amb el baró de Chantal (1592). En enviduar (1600), es posà sota la direcció de sant Francesc de Sales, amb el qual fundà l'orde de la Visitació (1610), i en fou superiora, a París, del 1618 al 1622. Fou canonitzada el 1767. Festa: 12 de desembre.