Jennifer Doudna

(Washington DC, 1964)

Jennifer Doudna

© Howard Hughes Medical Institute

Bioquímica nord-americana.

Es doctorà en bioquímica i farmacologia molecular a la Medical School de la Universitat de Harvard (1989). Feu recerca postdoctoral amb Jack Szostak i Thomas Cech a la Universitat de Colorado. El 1994 s’incorporà a la Universitat de Yale fins el 2003, que passà a la Universitat de Berkeley, Califòrnia. Des del 1997 porta a terme la seva recerca principalment al Howard Hughes Institute, i el 2003 s’incorporà al Lawrence Berkeley National Laboratory. Entre les seves aportacions més destacades, centrades en l’enginyeria genètica, hi ha l’elucidació de l’estructura i les funcions de l’ARN i el desenvolupament d’una tècnica d’edició del genoma més ràpida i eficient, coneguda amb el nom de sistema CRISPR-Cas9. Per aquesta contribució rebé el premi Princesa de Asturias de les ciències (2015) juntament amb Emmanuelle Charpentier, amb qui compartí també el mateix any el premi Gruber de genètica i el 2020 el premi Nobel de química.