Jeremies

(?, segle VII aC — ?, segle VII aC)

Profeta major.

D’una família sacerdotal resident prop de Jerusalem, encara jove se sentí cridat al ministeri profètic, l’any 13 del regnat de Josies (627 aC). La seva activitat profètica durà fins després de la destrucció de Jerusalem (586 aC). Sovint malvist, perseguit i amenaçat de mort, fou obligat finalment a emigrar a Egipte, on degué morir.