Joan Bergós i Dejuan

(Lleida, Segrià, 1859 — Lleida, Segrià, 1930)

Economista i polític.

Vers el 1896 era corredor del comerç a Lleida, i feia alguns anys que s’havia integrat al moviment catalanista polític i literari. El 1892 esdevingué el principal propagandista de les Bases de Manresa. Fundà l’Associació Cultural Catalanista, en estreta col·laboració amb la Unió Catalanista, de Barcelona. Impulsà els jocs florals a Lleida.