Joan Hircà I

Hircà

(?, 135 aC — ?, 104 aC)

Summe sacerdot i príncep dels jueus, fill de Simó Macabeu.

Reconegué la sobirania d’Antíoc VII, però, en morir aquest, amb l’ajut de Roma, prengué Siquem, destruí el temple de Garizim i s’imposà als idumeus, que es judaïtzaren. Reeixí a independitzar-se de Síria. El succeí el seu fill Aristòbul.