Joan Lacavalleria i Dulac

(Barcelona?, segle XVII — Barcelona?, segle XVII)

Llatinista.

Doctor en drets. Fill del mercader i impressor Pere Lacavalleria, fou batejat a Barcelona el 2 de desembre de 1640, tal com ell mateix féu constar en el seu opuscle Allegacions en dret (1680). Antoni Lacavalleria, germà seu, imprimí les seves dues obres: Gazophylacium catalano-latinum (1696), per ajudar a la traducció del català al llatí, en la qual treballà vuit anys, i Bibliotheca Musarum (1681), de frases poètiques i sinònims, en llatí, precedida d’una breu dedicatòria, en castellà, als humanistes, la qual conté, a la fi, un breuThesaurus castellà-llatí.