Joan Llabrés i Bernal

(Santander, 1900 — Palma, Mallorca, 1975)

Historiador.

Fill de Gabriel Llabrés i Quintana. Advocat i llicenciat en lletres, publicà un bon nombre de treballs sobre bibliografia balear i sobre història, especialment de la marina. La seva obra més important és Noticias y relaciones históricas de Mallorca, crònica del s XIX (quatre volums publicats, 1958-66, que comprenen del 1800 al 1870).