Joan Matons

(Barcelona, segle XVII — Barcelona, segle XVIII)

Argenter i gravador.

Féu la seva passantia l’any 1690. Hom li coneix gravats com el frontis de les Consuetudines ilerdenses (1691) i l'Anunciació per a la Canción Real a ... María (1693). A partir de dissenys de l’escultor Joan Roig, fill, féu els famosos canelobres de set braços —que fan més de 2 m d’alçada— de la catedral de Mallorca (1703-21) i el reliquiari de Sant Bernat Calbó de la seu de Vic (1701-28), exemples destacats de l’argenteria rococó a Catalunya.