Joan Ramon Folc de Cardona

Celdoni Ermenter

(?, 1400 — Cardona, Bages, 1471)

Tercer comte de Cardona (1442-71) i comte consort de Prades.

Fill de Joan Ramon Folc (I) i de Joana de Gandia. El 1404 el seu pare li cedí el vescomtat de Vilamur. El 1418, fallit el seu projecte de casament amb Cecília d’Urgell, germana de Jaume el Dissortat, es casà amb Joana de Prades, germana de la reina Margarida. La seva muller heretà el comtat de Prades i la baronia d’Entença, per sentència reial del 1425. D’aquesta manera Celdoni Ermenter adquirí una categoria nobiliària superior a la de Cardona. Com a comte de Prades intervingué activament en la vida parlamentària del seu temps, sempre al costat del seu pare. A la mort d’aquest (1442) renuncià el vescomtat de Vilamur i el comtat de Prades a favor del seu fill, el futur Joan Ramon Folc (III), el 1445, i es retirà a Cardona. Malgrat la seva actitud abstencionista, en esclatar la guerra civil del 1462 el comtat de Cardona fou un dels reductes de Joan II, raó per la qual les autoritats catalanes declararen el comte enemic del Principat (1462).