Joana d’Urgell

(Saragossa?, Sixena?, Aragó, 1414 — Saragossa?, Sixena?, Aragó, aprox. 1455)

Comtessa de Foix i, després, de Cardona i de Prades, darrera filla de Jaume el Dissortat i d’Isabel d’Aragó.

Nasqué després de l’empresonament del seu pare. En morir la seva mare (1424), passà a la cort de la reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim. Vers el 1435 es casà amb el comte Joan I de Foix. Vídua tot seguit, i sense successió, Alfons IV l’obligà a tornar a Catalunya sota amenaça d’emparar-se de Castelló de Farfanya i d’altres béns seus. El 1444 es casà amb el comte Joan Ramon Folc III de Cardona.