Joaquim Balader

(València, 1828 — València, 1893)

Autor dramàtic.

El 1862 estrenà la comèdia Al sa i al pla, que el situà en un primer lloc del teatre català al País Valencià. D’entre les seves obres costumistes posteriors cal destacar: Aixarop de llarga vida, Catarroja descoberta!, Els bessons de Sedaví, Hostes vindran..., Més fa el que vol que el que pot, Misèria i companyia, Les beceroles de l’amor i Fugint de les bombes (en col·laboració amb Eduard Escalante).