Joaquim d’Arquer i Cladellas

(València, 1898 — Goscons, Arenys de Munt, Maresme, 1975)

Joaquim d’Arquer i Cladellas

© Família d’Arquer

Industrial.

Feu estudis universitaris a Anglaterra, i retornà a Barcelona per dirigir l’empresa familiar Manuel de Arquer e Hijos SL fins al seu tancament, a mitjan dècada de 1970. Monàrquic, durant la Guerra Civil el comte de Barcelona el designà director del Diario Vasco, que s’editava a Sant Sebastià, on s’havia refugiat arran de la guerra i des d’on realitzava tasques polítiques i de tipus humanitari, ajudant a l’evacuació cap a la França lliure. Al final del 1938, a causa dels constants enfrontaments interns amb el sector falangista del diari, cessà del càrrec. Fou president del Club Nàutic d’Arenys de Mar, càrrec des del qual situà l’entitat entre les més destacades, a la vegada que organitzà regates internacionals que permeteren al comte de Barcelona reunir-se clandestinament amb els sectors monàrquics catalans a la Força de Goscons (Arenys de Munt). Fou també un erudit historiador i bibliòfil, que amplià les col·leccions d’art familiars, i pare de Borja d’Arquer, primer lama català de la història.