joc de calaixos

m
Indústria tèxtil

Mecanisme dels telers que teixeixen amb més d’una classe de trama que canvia els calaixos on s’allotgen les diverses llançadores per a presentar a nivell de les taules, a cada moment, el calaix amb la llançadora que ha de teixir.

Si el nombre de llançadores és molt gran, pot haver-hi un joc de calaixos a cada extrem de les taules.