joc de rol

m
Psicologia

Tècnica psicoterapèutica que consisteix en la dramatització de situacions imaginàries, però representatives de la realitat.

L’objectiu és ajudar l’individu a prendre consciència de les seves actituds i rols, de manera que el conjunt d’individus que participen en la dramatització evolucionin de manera positiva, tant individualment com globalment.