Johann Joseph Loschmidt

(Putschirn, Bohèmia, 1821 — Viena, 1895)

Físic austríac.

Establí la fórmula, no sempre correcta, de molts composts químics i fou el primer a calcular (1865) el diàmetre de la molècula d’aire i el nombre de molècules, per unitat de volum, de qualsevol gas, nombre dit de Loschmidt.