John Charles Polanyi

(Berlín, 23 de gener de 1929)

Químic canadenc.

Fill de Michel Polanyi, que estudià la teoria de les velocitats de reacció, desenvolupà un seguit de regles sobre la dinàmica de reaccions. Pels seus treballs, li fou atorgat el premi Nobel de química del 1986, que compartí amb D.R.Herschbach i Y.T.Lee.