John Dalton

(Eaglesfield, 5 de setembre de 1766 — Manchester, 27 de juliol de 1844)

Diagrames de John Dalton i models atòmics

© Fototeca.cat

Químic i físic anglès.

Autodidacte, des de molt jove exercí com a mestre en diverses escoles; el 1793 s’instal·là a Manchester, on continuà fent classes particulars i investigant. Donà conferències i cursos a moltes de les grans ciutats angleses, la qual cosa li permeté d’entrar en contacte amb els principals homes de ciència britànics de l’època. El 1822 fou elegit membre de la Royal Society i, el 1830, membre de l’Académie des Sciences de París. Hom li deu la formulació de la teoria atòmica, probablement la teoria més important de tota la història de la química. Els seus primers treballs es decantaren al camp de la meteorologia, i el 1793 publicà les Meteorological Observations and Essays , on hom pot trobar esbossades la major part de les seves grans descobertes teòriques posteriors. El 1794 publicà una memòria amb el títol Extraordinary Facts Relating to the Vision of Colours , on és esmentada per primera vegada la peculiaritat òptica coneguda amb el nom de daltonisme i en són descrites les característiques, que observà en ell mateix i en unes altres persones. El 1803 publicà la llei sobre les pressions parcials en un opuscle titulat Absorption of Gases by Water and other Liquids , i poc temps després descobrí, independentment de Joseph Louis Gay-Lussac, que tots els gasos posseeixen el mateix coeficient de dilatació. Dalton avançà les primeres idees sobre l’estructura atòmica des d’una concepció purament física, a la qual fou conduït per mitjà dels seus estudis de les propietats físiques de l’atmosfera i de diversos gasos. Comunicà la seva teoria atòmica, ja elaborada de forma total, a Thomas Thomson, professor de la Universitat de Glasgow, el qual, amb permís de Dalton, n'inclogué un esquema en la tercera edició del System of Chemistry (1807). Fou el 1808 que Dalton, en el primer volum de la seva gran obra New System of Chemical Philosophy (3 volums, 1808- 27), donà una exposició completa i genial de la teoria que canviaria el curs de la química, en donar una base científica i experimental a les especulacions que havien dut a terme els atomistes grecs vint-i-quatre segles abans ( teoria atòmica de Dalton ).