John Frederic Daniell

(Londres, 1790 — Londres, 1845)

Meteoròleg i químic anglès.

Fou el primer professor de química del King's College de Londres. Inventor de la pila (1836) i de l’higròmetre (1820) que duen el seu nom i del piròmetre (1830). Estudià un procediment d’il·luminació amb gas basat en l’aprofitament de les resines naturals i la trementina, que fou emprat durant força temps a la ciutat de Nova York. Entre les seves obres cal remarcar Meteorological Essays (1823), Essay on Artificial Climate Considered in Its Applications to Horticulture, on demostra la necessitat de mantenir una atmosfera humida als hivernacles destinats al conreu de plantes tropicals, i Introduction to the Study of Chemical Philosophy (1839).