John-James Audubon

(Les Cayes, Haití, 26 d’abril de 1785 — Nova York, 27 de gener de 1851)

Pintor nord-americà.

Deixeble, a França, de Jacques Louis David; s’instal·là als EUA el 1803. Tornà a Europa (1826), i s’instal·là definitivament als EUA el 1831. Afeccionat a l’ornitologia, representà molt sovint ocells amb una tècnica minuciosa (The Birds of America, Londres 1827-38). Al marge del primitivisme i del colonialisme preponderats a l’Amèrica del seu temps, posà les bases d’un naturalisme específicament americà.