John R Searle

(Denver, Colorado, 1932)

Filòsof americà.

Obtingué el doctorat a la Universitat d’Oxford i és professor de filosofia a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. Es dedicà a l’estudi del llenguatge, especialment la parla, com una forma de conducta governada per regles. A partir del 1976 la filosofia de la ment ocupà el centre del seu interès. Amb la seva obra Intentionality (1983) plantejà una teoria sobre el contingut dels estats i els esdeveniments mentals. Criticà l’assimilació, per part d’alguns pensadors, de la ment humana amb els ordinadors i s’interessà per problemes morals, particularment per l’anàlisi de les obligacions. De les seves últimes obres cal destacar The Rediscovery of the Mind (1992) i Mind, Language and Society (1998).