John Stuart Mill

(Londres, 20 de maig de 1806 — Avinyó, 8 de maig de 1873)

Filòsof positivista anglès.

Combinà l’empirisme insular amb la sociologia de Saint-Simon i de Comte i també amb certs elements de l’idealisme hegelià. Format en bona mesura a França, adquirí un gran prestigi en el seu país, on el 1865 fou elegit membre de la Cambra dels Comuns. Menà una lluita constant contra el dogmatisme i l’absolutisme. A System of Logic (1843; traducció castellana feta a Barcelona, el 1853) és un atac contra tota fonamentació metafísica dels principis i les lleis universals; segons ell són producte de l’únic procés lògic vàlid, la inducció, de la qual estudia detingudament els mètodes experimentals que suposa. En els Principles of Political Economy (1848) propugna un individualisme liberal que no deixa d’acollir algunes exigències socialistes, alhora que es connecta amb una moral utilitarista que cerca el progrés de la humanitat. Defensor entusiasta de la llibertat en tots els camps —On Liberty (1859), Considerations on Representative Government (1861)—, la reivindica àdhuc per a les dones en Subjection of Women (1869). Autobiography (1873) és un model dins el gènere. Fill de l'historiadors i filòsof James Mill.