John Trumbull

(Lebanon, 1756 — Nova York, 1843)

La rendició del general Burgoyne , obra de John Trumbull

© Fototeca.cat - Corel

Pintor d’història i de retrats nord-americà.

Anà a Londres (1780), on fou deixeble de B.West, i a París (1784). Les seves principals obres són al Capitoli de Washington, i es refereixen a la guerra de la independència nord-americana. Retratà diversos personatges: Montgomery, Washington, Hamilton, etc.