John William Colenso

(Saint Austell, Cornualla, 24 de gener de 1814 — Natal, 20 de juny de 1883)

Bisbe anglicà de Sud-àfrica.

La seva teoria sobre la no-historicitat del Pentateuc li valgué la deposició, que no acceptà; morí a la seva seu. Defensor dels zulús, traduí la Bíblia a llur idioma.