Jordi Aguadé i Clos

(Barcelona, 18 d’octubre de 1925 — Barcelona, 22 de maig de 2021)

Ceramista.

Deixeble de l’Institut Escola de la Generalitat i de l’Escola Industrial Ceràmica. Col·laborador de Josep Llorens i Artigas, i professor ajudant seu fins el 1950 a l’Escola Massana. Feu una primera exposició amb Llorens i Artigas a les Galeries Laietanes de Barcelona. Posteriorment treballà a París i a Suècia amb Tyra Lundgrens. Col·laborà en la realització dels grans murals de Llorens i Artigas i Miró. El 1960 fundà, amb Jordi Vilanova, Joan Vila i Grau, Aureli Bisbe i Jordi Bonet, l’equip La Cantonada. El 1966 participà en les Dècades de Provença. Exposà a Barcelona, Girona, Saragossa, Tortosa, Munic i Nova York. Treballà en grans murals amb el pintor Joan Vila i Grau. Feu també incursions en el camp de la il·lustració de llibres. Fou elegit acadèmic numerari de la secció d’arts sumptuàries i visuals de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (2003) i guardonat amb la Creu de Sant Jordi (2015).