Jordi Canal i Morell

(Olot, Garrotxa, 1964)

Historiador.

Professor titular de la Universitat de Girona des del 1996, professor a l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales —EHESS—. Ha treballat en obres col·lectives i ha publicat articles en revistes especialitzades nacionals i estrangeres sobre el carlisme, el catalanisme, el republicanisme, la sociabilitat i la violència política. Entre les seves obres cal destacar El carlisme. Sis estudis fonamentals (1993, amb Julio Aróstegui), Sociabilidades políticas en la España de la restauración: el carlismo y los círculos tradicionalistas (1888-1900) (1993), El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España (2000) i El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e ideas (2003, amb Julio Aróstegui i Eduardo González Calleja).