Jos

Capital de l’estat de Plateau, Nigèria, a l’altiplà de Jos, a la riba del riu Delimi.

És centre de comunicacions enllaçat per ferrocarril a Port Harcourt, a 608 km, on són enviats l’estany i la columbita obtinguts en les mines properes i refinats en instal·lacions recents, per tal d’exportar-les a Europa. Hom hi explota també dipòsits de caolí per a la indústria ceràmica.