Josef Albers

(Bottrop, Westfàlia, 19 de març de 1888 — New Haven, Connecticut, 26 de març de 1976)

Pintor alemany.

Començà pintant sobre vidre alhora que feia gravat xilogràfic, linòleum, aiguafort i fotografia. Al Bauhaus inicià les seves experiències de pintura planimètrica. També estudià la imbricació de perspectives i l’estudi gestàltic. Féu estudis sobre el color publicats en el llibre Interaction of color. La seva pintura en els Homenatges al quadrant té per constant de reproduir 304 quadrats inscrits uns en els altres i de desenvolupar sobre aquests les múltiples possibilitats dels colors en la seva interacció i visualització.