Josep Artís i Balaguer

(Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, 1875 — Barcelona, 1956)

Historiador del teatre i periodista.

Col·laborà a La Publicidad i El Día Gráfico. Hom li deu Tres conferències sobre teatre retrospectiu (1933) i estudis sobre el teatre d’afeccionats, sobre les “Passions” i sobre Josep Robrenyo. Escriví també El Gran Teatro del Liceo (1946) i Primer centenario del Gran Teatro del Liceo (1950).