Josep Broc

(?, segle XVIII — ?, segle XVIII)

Gramàtic català.

El 1771 publicà Prontuario trilingüe amb la finalitat explícita d’ensenyar castellà i francès als catalans. Els mots hi són distribuïts en grups lògics, no pas alfabèticament.