Josep Callís i Marquet

Galderic (pseud.), Isidro de la Plana (pseud.)

(Vic, Osona, 2 de novembre de 1878 — Vic, Osona, 1954)

Pèrit agrònom i periodista.

Fill del mestre d’obres i autor teatral Marià Callís i Collell. Fundà, juntament amb Lluís B. Nadal, la societat catalanista Catalunya Vella (1902), en la qual ocupà el càrrec de secretari, i fou director de la Cámara Agrícola Ausetana (1903) i el delegat de Vic de la Càtedra Agrícola Pere Grau (1908). 

El 1906 va participar en el Primer Congrés Internacional de la Llengua catalana i, en l’àmbit periodístic, fou president  de l’Associació de Premsa de Vich (1931), vocal de l’Associació de Premsa Catalanobalear (1932) i membre del Círcol Literari de Vich. Des del 1933, signant com Galderic i com Isidro de la Plana, escrigué articles sobre agricultura a La Gazeta de Vich, La Veu de Catalunya, Gazeta Montanyesa, Revista de la Cambra Agrícola Ausetana (de la qual va ser-ne director), i Ausona.

És autor de Quan era vailet (1906), Seguro de cosechas contra el pedrisco (1921), La Mutualidad Nacional del Seguro Agropecuario (1922), El Seguro contra el pedrisco durante el último decenio  (1923), Les Pedragades del any 1925 en la comarca de Vich (1925), Agricultura del terme de Vich (1934), Agricultura de la comarca de Vich (1935), Les Aportacions al contracte de masoveria en el terme municipal de Vich (1936), «La Estación Agropecuaria de Vich». Calendario del Payés para el año 1952 (1951) i Variedades del contrato de aparcería en las comarcas de la provincia de Barcelona (1951).