Josep Climent i Barber

(Oliva, Safor, 28 d’agost de 1927 — Oliva, Safor, 15 de febrer de 2017)

Josep Climent i Barber

© Fototeca.cat

Musicòleg, organista i compositor.

Vida

Rebé estudis eclesiàstics a València, i es formà musicalment a les ciutats de València, Madrid i París. Conegut bàsicament per la seva faceta investigadora i musicològica, entre els seus treballs cal destacar Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII (1962), La música en Valencia durante el siglo XVII (1966) i Ambrosio Cotes: su paso por la catedral valentina (1971). També es dedicà a l’edició d’obres d’altres autors, com les composicions de Joan Baptista Comes i Rafael Anglès i Ambrosio Cotes i les obres vocals de Joan Baptista Cabanilles (Obras vocales de Juan Bta. Cabanilles, 1971). També elaborà catàlegs dels músics de les catedrals de València i de Sogorb (1948).

Com a compositor, cal destacar la missa Todas las gentes (1959), amb un llenguatge compositiu inspirat directament en la litúrgia popular. Són, però, els seus treballs sobre musicologia els que li donaren més fama. Alguns d’aquests treballs s’apropen al camp de l’etnomusicologia, com és el cas del volum Villancicos valencianos (1971), un recull de cançons nadalenques del País Valencià.

Bibliografia

 1. Climent i Barber, Josep: Álvaro Marzal: organista y músico olivense, Ayuntamiento de Oliva, Oliva 1979
 2. Climent i Barber, Josep: Historia de la música contemporanea valenciana, Artes Gráficas Soler, Valencia 1978
 3. Climent i Barber, Josep; Piedra i Miralles, Joaquín: Juan Bautista Comes y su tiempo: estudio biográfico, Comisaría Nacional de la Música, Madrid 1977
 4. Climent i Barber, Josep: Fondos musicales de la región valenciana, Diputación Provincial de Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Instituto de Musicología, Valencia 1979-1986
 5. Climent i Barber, Josep: Cançoner de Gandia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València 1995
 6. Climent i Barber, Josep; Cobo, Francisco: Versos, pasos y sonatas, Sociedad Española de Musicología, Madrid 1991
 7. Climent i Barber, Josep: Historia de la música valenciana, Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia 1992
 8. Climent i Barber, Josep: Cançoner valencià, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, València 1976
 9. Climent i Barber, Josep: Historia de la música valenciana, Rivera Mota, Valencia 1989
 10. Comes, Joan Baptista; Climent i Barber, Josep: Obras en lengua romance, Diputación Provincial de Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Instituto de Musicología; Piles, Editorial de Música, València 1977-1979
 11. Cabanilles, Joan Baptista; Anglès i Pàmies, Higini; Climent i Barber, Josep: Opera Omnia, Biblioteca de Catalunya, Barcelona 1927-1989
 12. Climent i Barber, Josep: Villancico barroco valenciano, Generalitat Valenciana, Consell Valencià de Cultura, València 1997
 13. Comes, Joan Baptista; Climent i Barber, Josep; Piedra i Miralles, Joaquín: Polifonía española: Escuela Valenciana... (1568-1643), Unión Musical Española, Madrid 1963