Josep de Barberà

(?, ? — Santes Creus, Alt Camp, 1624)

Primer abat temporal de Santes Creus (1619-24).

Introduí la congregació cistercenca de la corona d’Aragó tant a Santes Creus com a Poblet, i en fou el primer vicari general català. Fou amant de les humanitats i gran amic personal i protector de Vicenç Garcia, rector de Vallfogona; fou també un predicador famós.