Josep Espunyes i Esteve

Perot Galzeran (pseud.)
Jep (pseud.)
(Peramola, Alt Urgell, 2 de gener de 1942)

Poeta i narrador.

L’inici de la seva poesia constitueix un exemple clar de l’anomenat realisme històric, l’actitud combativa de qui, provinent del món rural, s’enfronta a la intel·lectualitat urbana. Així ho palesen els seus primers llibres de poemes: Temps de manobre i De l’Evangeli segons sant Lluc (1977), Cendra a l’abast i Viatge al record (1979), i també l’acidesa crítica de les notes de La quarteta informal (1988), signades amb el pseudònim Jep. A partir de Notes mínimes d’un paisatge (1988), Pa d’àngel (1991, premi Les Talúries 1990) i Alt Urgell, plany i passió (1996), la seva lírica ha anat evolucionant cap a territoris més íntims i ha entrat en una harmònica comunió amb l’esperit i la geografia de l’Alt Urgell. Posteriorment publicà Racó de calaix (1999) i Obra poètica (2012).

Pel que fa la narrativa, ha publicat novel·les juvenils: Un matí a Albastesa (1983), En Calçons (1984) i Del passat en el present (1995), com també els relats eròtics aplegats a Terrosset de sucre candi (1983), amb el pseudònim de Perot Galzeran, i la novel·la de combat Hora foscant a la ribera (1991).

El seu profund arrelament a les terres de l’Alt Urgell l’ha dut al conreu de treballs de recerca històrica i antropològica com Baronia i municipi de Peramola. Apunt històric i noms de casa. Segles XVII-XX (1995), Segrada. Motarrots i llegendes de l’Alt Urgell (2001, premi Valeri Serra i Boldú 2000), Trabucs i pedrenyals. Aproximació al bandolerisme de l’Alt Urgell (2002), Municipi de Peramola. Història i rutes (2008, juntament amb Jordi Pasques), Lluís Escaler. Morir per Catalunya (2008), Masos i capmasos de la baronia de Peramola. Segles XVI, XVII i XVIII (2010), Alt Urgell. Motarrots, fets, llegendes (2011) i Peramolins amb nom (2011), Piulades de cultura popular (2016), Municipi de Peramola. Toponímia (2017) i Món rural. Mots que es perden (2018). L’any 2007 publicà Dites, locucions i frases fetes i, el 2022, 1.000 dites ponentines.

Col·labora en diverses publicacions periòdiques catalanes: Avui, CADÍpedraforca, Canigó, El Món, Llengua Nacional, Lo Banyut, Pirineu Actual i Viure als Pirineus. L’any 2022 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi.