Josep Font i Gumà

(Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1859 — Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1922)

Arquitecte i col·leccionista, titulat el 1885.

És autor de la font de la plaça de Soler i Gustems de Vilanova i la Geltrú (1893), de l’hospital de Sitges, de la casa Puig i Colom de Barcelona (1913-14) i de la fàbrica Pirelli de Vilanova. El 1904 féu la reforma de l’Ateneu Barcelonès. Amic de Domènech i Montaner i d’Antoni Maria Gallissà, féu amb ells nombroses sortides arqueològiques, en les quals sovint aconseguia peces per a la seva notable col·lecció de ceràmica catalana dels s. XIV al XVI, que el 1919 oferí a la diputació de Barcelona en canvi de la restauració del castell de la Geltrú. Esdevingué acadèmic de Sant Jordi el 1922. Publicà l’important treball Rajoles d’art vidriades catalanes i valencianes (1905).