Josep Maria Bardés i Huguet

(Barcelona, 1914 — Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, 6 d’abril de 1996)

Eclesiàstic.

Llicenciat en història eclesiàstica i en teologia, fou viceconsiliari diocesà dels joves d’Acció Catòlica (1950-60), consiliari de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat (1958-68) i fundador i consiliari (des del 1961) del Centre d'Estudis Francesc Eiximenis. Dirigí la revista Concili Avui i col·laborà en Qüestions de Vida Cristiana. Professor de pastoral i de teologia a Barcelona, féu cursos i conferències sobre temes d’espiritualitat, de doctrina social i d’història eclesiàstica recent de Catalunya.