Josep Maria Solà i Solé

(Igualada, Anoia, 1924 — Barcelona, 3 de desembre de 2003)

Semitista.

Estudià a la Universitat de Barcelona i amplià estudis a París i a Heidelberg, on visqué alguns anys. Fou lector a la Universitat de Tübingen i professor a la Universitat Catòlica de Washington. Especialista d’epigrafia semítica antiga (sud-aràbic, fenici), estudià inscripcions feniciopúniques del sud de la península Ibèrica i d’Eivissa. Publicà també alguns articles sobre els arabismes en català i castellà. L’any 2000 rebé la Creu de Sant Jordi.