Josep Noguera

(Barcelona, 1806? — Barcelona, 1880?)

Xilògraf.

Féu nombroses auques. Treballà per a les cases Estivill i Llorens. La seva producció millor és la del període 1849-62, en col·laboració amb el dibuixant Ramon Puiggarí. També gravà romanços, ventalls, soldats de rengle, goigs i estampes. L’ajudà el seu fill homònim, que signà com ell i continuà el treball del pare, cosa que provocà una certa confusió en l’atribució d’auques, bé que la tasca del fill és d’una qualitat molt inferior.