Josep Puig i Brutau

(Barcelona, 9 de juny de 1909 — Barcelona, 25 de juny de 2003)

Jurisconsult.

Llicenciat a Barcelona el 1931. Professor visitant de la Universitat de Puerto Rico (1956-57). Col·laborà a The American Journal of Comparative Law, i publicà, entre d’altres obres, La jurisprudencia como fuente del Derecho i Estudios de Derecho Comparado (1951), així com la important obra en onze volums Fundamentos de Derecho Civil (1970). Fou membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.