Josep Quetglàs i Riusech

(Palma, 1946)

Arquitecte.

Es llicencià a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona , actualment adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, en la qual imparteix la docència i d’on és catedràtic. Dedicat a la crítica i a l’estudi de l’arquitectura, ha publicat treballs monogràfics i reculls d’articles i escrits, entre els quals Escritos colegiales (1997), La Casa de Don Giovanni (1997), Pasado a limpio I i II (2000 i 2001), El horror vitrificado: imagenes del Pabellón de Alemania (2001), Artículos de ocasión (2004) i Les Heures Claires (2004). Ha destacat com a estudiós de l’obra de Le Corbusier, i des del 2002 publica l’anuari Massilia. Annuaire d’études corbuséennes, pel qual el 2009 rebé el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic.